Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kur varēšu strādāt?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.04.2016.

Vietnē www.likeit.lv  pastāvīgi redzami darba piedāvājumi datorikas speciālistiem. Mūsu programmās var apgūt zināšanas un prasmes, lai strādātu praktiski jebkurā vietnes piedāvātā amatā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana”

Programmas mērķis ir divu gadu laikā sagatavot industrijā strādāt gatavus speciālistus, kas var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē, datortīklu izveidē un administrēšanā,  turklāt turpināt mācības bakalaura akadēmiskās programmas trešajā kursā. Pēc programmas pabeigšanas tiek iegūts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar vienu no divām 4.līmeņa profesionālajām kvalifikācijām – Programmētājs vai Datorsistēmu un datortīklu administrators. Specializācijas izvēle notiek otrā mācību gada sākumā.

Datorzinātņu bakalaura studiju programma

Datorzinātņu bakalaura akadēmiskās programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas, atkarībā no izvēlētās specializācijas, spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informācijas sistēmas, datoru tīklus, robotus, bezvadu sensoru tīklus vai pierādīt sarežģītas matemātikas teorēmas.

Programma ir veidota tā, lai pēc pirmo 2 gadu apmācības students nepieciešamības gadījumā spētu strādāt IT industrijā. Bakalaura studiju programma ir cieši saistīta ar LU Datorikas fakultātē īstenoto pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju (koledžas) programmu “Programmēšana un datortīklu administrēšana”.

Pēc pirmo divu gadu apmācības students izvēlas specializāciju (studiju virzienu). Katrai specializācijai atbilst mācību priekšmetu modulis, kas nodrošina studentu labāku apmācību izvēlētajā datorikas jomā. Pašreiz tiek piedāvātas sekojošas specializācijas: „Datorzinātne”, „Informācijas tehnoloģijas”, „Informācijas sistēmas”, „Programmatūras inženierija” un „Datoru inženierija”.

Datorzinātņu maģistra studiju programma

Datorzinātņu maģistra akadēmiskās programmas mērķis ir gatavot speciālistus, kuri (atkarībā no izvēlētā studiju virziena) ir spējīgi modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas, izstrādāt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus, vadīt lielus projektus un speciālistu grupas, strādāt pētnieciskajā un pedagoģiskajā darbā. Programma gatavo speciālistus, kuri spēj sekot informācijas tehnoloģiju attīstībai, spēj ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus.

Programmas absolventi strādā kā IT speciālisti un projektu vadītāji Latvijas IT uzņēmumos, citos uzņēmumos, iestādēs un augstskolās, vai turpina studijas doktorantūrā Latvijā vai ārvalstīs.

Jau mācību sākumā students izvēlas specializāciju (studiju virzienu). Katram virzienam atbilst mācību priekšmetu modulis, kas nodrošina studijas izvēlētajā datorikas jomā. Pašreiz tiek piedāvāti 5 studiju virzieni: „Datorzinātne” (gatavo pētniekus un pasniedzējus), „Informācijas
tehnoloģijas” (gatavo datortīklu speciālistus un projektu vadītājus), „Informācijas sistēmas” (gatavo datubāzu un informācijas sistēmu speciālistus un projektu vadītājus), „Programmatūras inženierija” (gatavo programmētājus un programmatūras projektu vadītājus), un „Datoru inženierija” (gatavo robotu, iegulto sistēmu un bezvadu sensoru tīklu speciālistus un projektu vadītājus).

Datorzinātņu doktora studiju programma

Datorzinātņu doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot doktora līmeņa speciālistus, kas varētu strādāt gan zinātnē (kā pētnieki un pasniedzēji), gan arī piedalīties un vadīt tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. Programmas absolventi strādā kā zinātniskie darbinieki LU Matemātikas un informātikas institūtā un Elektronikas un datorzinātņu institūtā, kā mācībspēki LU un reģionālajās augstskolās, un kā speciālisti un projektu vadītāji galvenajos Latvijas IT uzņēmumos.