Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kāpēc studēt Datorikas fakultātē?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.02.2019.

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte piedāvā: spēcīgu un vispusīgu pasniedzēju kolektīvu, Eiropas ekspertu atzītas integrētas teorētiskās un praktiskās studijas ar lielu apakšvirzienu izvēli, izlīdzinošos kursus nepietiekošu vidusskolas zināšanu gadījumā un brīvprātīgas izcilības studijas tiem, kas grib un var apgūt vairāk, nekā programmā paredzēts, studijas pašā Rīgas centrā, valsts budžeta vietas visiem sekmīgajiem, daudzpusīgu ārpusstudiju dzīvi.

2012. gadā mūsu studiju programmas ieguvušas Eiropas kvalitātes zīmi jeb Euro-Inf Quality Label, kas apliecina studiju programmu kvalitāti un spēju konkurēt ar citu Eiropas augstskolu studiju programmām. Šī zīme ir Eiropas līmeņa universitāšu profesoru un tautsaimniecības profesionāļu apliecinājums, ka programma atbilst izvirzītajām prasībām, tā parāda, ka programma nodrošina, ka tās absolvents ir apguvis visu svarīgāko un sasniedzis programmas izvirzītos rezultātus, kas ir atbilstoši Eiropas kvalitātes zīmes nosacījumiem. 2017. gadā zīme iegūta atkārtoti.

Latvijas Universitātes datorikas pasniedzēji ir vienlīdz stipri gan teorētiskās zinībās (LU pasniedzēju zinātnisko publikāciju citējamības indekss pārsniedz visu pārējo Latvijas šīs nozares augstskolu pasniedzēju un pētnieku citējamības indeksus, tos kopā ņemot), gan ar praktisko pieredzi (jo vairāki desmiti paralēli strādā kādā IT uzņēmumā).  

Piedāvājam plašu apakšprogrammu (specializāciju) izvēli:

  • Datorzinātne (computer science) - vairāk uz teoriju orientēta (pētnieki un pasniedzēji),
  • Informācijas tehnoloģijas (information technology) - vairāk uz datortīkliem orientēta (datortīklu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Informācijas sistēmas (information systems) - vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta (datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Programmatūras inženierija (software engineering) - vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta (programmētāji un programmatūras projektu vadītāji),
  • Datoru inženierija (computer engineering)  - vairāk uz elektronisko aparātu un robotu būvi orientēta (iegultās programmatūras, sensoru tīklu speciālisti),
  • Datorikas didaktika (computing didactics) - datorikas skolotāji.

Šīs izvēles nav jāizdara pirms iestāšanās Universtātē, bet studiju gaitā (3. studiju gadā), kad jau izveidojies labāks priekšstats par savām spējām un interesēm.  

Topošos skolotājus aicinām studēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmā "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs", iegūstot tiesības mācīt jebkurus divus priekšmetus: bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, informātika, ķīmija. Šo programmu kopīgi īsteno 5 fakultātes: Bioloģijas, Datorikas, Fizikas un matemātikas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas (uzņemšanu organizē Ķīmijas fakultāte). 

Datorikas fakultāte izvietota pašā Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 19, dažu minūšu gājienā no Centrālās dzelzceļa stacijas un autoostas. Lielāko daļu studiju materiālu docētāji ir ievietojuši Universitātes interneta vietnē, tādējādi būtisku studiju darba daļu ļaujot veikt no jebkuras pasaules vietas, kur vien atrodams interneta pieslēgums.  

Datorikas fakultāte rūpējas gan par tiem, kuru gatavība studijām izrādījusies nepietiekoša (ir iespēja apmeklēt t.s. izlīdzinošus kursus), gan par tiem, kuri grib un var apgūt vairāk vai grūtākas tēmas (ir iespēja pieteikties t.s. izcilības studijām).

Līdz šim visi sekmīgie studenti ir varējuši studēt valsts budžeta finansētās studiju vietās. 

 

PABRĪDINĀJUMS

Tomēr nopietni jābrīdina tie studētgribētāji, kuriem līdz šim ir nācies tikai izmantot dažādus informācijas tehnoloģiju rīkus (piemēram, e-pastu, GOOGLE, Word, Excel u.tml.), bet nav nācies kaut ko programmēt. Datorikas fakultātē māca nevis esošu rīku lietošanu, bet gan līdz šim nebijušu rīku un sistēmu radīšanu. Atskaitot ļoti vienkāršus gadījumus (piemēram, parastas interneta mājaslapas iekārtošanu), tādai jaunradei pamatā ir labas matemātikas un programmēšanas zināšanas un prasmes. Ne velti GOOGLE panākumu pamatā ir ļoti sarežģīta augstākās algebras teorēma. Tāpēc pirmajā studiju gadā ap 40% studiju apjoma aizņem augstākā matemātika un tikpat lielu apjomu – programmēšana. Kam šīs jomas jau tagad rada nepatiku, nevajadzētu zaudēt gadu, stājoties Datorikas fakultātē. Kaut arī programmēšanu mācām no pašiem pamatiem un iepriekšējas zināšanas neprasām, tomēr ir ļoti ieteicams tiem, kuriem skolā nav paredzēts apgūt programmēšanas pamatus, tomēr atrast iespēju paprogrammēt, lai saprastu, vai šāda nodarbe iet pie sirds.

Neraugoties uz visu augstāk rakstīto, nekādā gadījumā nevajag iedomāties, ka Universitātē spēj studēt tikai ļoti talantīgi cilvēki. Vēsture rāda, ka visai viduvēji apdāvināti, bet neatlaidīgi jaunieši sasniedz ļoti labus rezultātus.