Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lielo datu analītiķa modulis – tālākizglītības iespēja IT profesionāļiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.06.2018

Lielo datu analītiķa modulis ir paredzēts IT nozares profesionāļu tālākizglītībai, tā nav pilnīga studiju programma, bet gan kursu kopums, kas nodrošina lielo datu analītiķim nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Par moduļa pabeigšanu netiks izsniegts universitātes diploms, bet kā apliecinājums zināšanām un prasmēm tiks izsniegts Datorikas fakultātes sertifikāts. Iespēju iegūt datu analītiķa sertifikātu LU Datorikas fakultāte piedāvā jebkuriem interesentiem, kuri spēj tikt galā ar paredzēto studiju saturu un apjomu.

Moduļa ietvaros četru semestru laikā tiks apgūti seši maģistra studiju programmas kursi – Datu apstrādes sistēmas, Matemātiskā statistika, Datu noliktavas, Lielie dati, Datizrace, un Dziļā mašīnmācīšanās.

Studijas notiek Datorzinātņu maģistra programmas un tās nodarbību saraksta ietvaros. Personas, kuras nav šīs programmas studenti, sertifikāta studiju kursus apgūst kā LU klausītāji, maksājot par to LU noteikto cenu (92 EUR par kredītpunktu, 4 kredītpunktu kurss izmaksās 368 EUR), vai arī apgūst kursus patstāvīgi, nokārtojot tos atbilstoši kursu aprakstos paredzētajām prasībām kredītpunktu iegūšanai.

 

Datu analītiķa sertifikāta iegūšanai pretendentam ir sekmīgi jānokārto šādi studiju kursi (katrs 4 kredītpunktu apjomā):

Rudens semestris

"Datu apstrādes sistēmas" (neobligāts ievadkurss)

Pavasara semestris

"Datu noliktavu izvēlētas nodaļas"

"Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas"

Rudens semestris

"Datizraces algoritmi"

Pavasara semestris

"Lielo datu tehnoloģijas"

"Dziļā mašīnmācīšanās"

 

Pieteikšanās kārtība

 

2018./2019. akadēmiskā gada rudens semestrī moduļa ietvaros ir iespējams klausīties divus studiju kursus:

1) "Datu apstrādes sistēmas" – moduļa ievadkurss, kas neprasa plašas iepriekšējas zināšanas, paredzēts jaunajiem klausītājiem.

Kurss iepazīstina ar dažādām datu glabāšanas tehnoloģijām, liels uzsvars tiek likts uz dažādām NoSQL datu bāzēm un dažādu tipu datu bāzu sistēmu izmantošana vienā sistēmā (polyglot persistance). Mūsdienās starp IS ir nepieciešama datu apmaiņa un integrācija; kursā tiek apskatītas dažādi algoritmi, tehnoloģijas un rīki IS integrācijas un datu apmaiņas realizēšanai.

Nodarbības notiks katru trešdienu plkst. 16:30 – 19:45 (2 lekcijas).

2) "Datizraces algoritmi" – moduļa ceturtais kurss, klausītajiem, kuri uzsākuši apgūt moduļa kursus pagājušajā akadēmiskajā gadā.

Datizraces (data mining) uzdevums ir noderīgas (arī negaidītas) informācijas iegūšana no lielām datu kopām, datu bāzēm vai datu noliktavām, izmantojot statistikas, mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās (machine learning), datu bāzu pārvaldības, attēlu pazīšanas (pattern recognition), un citas metodes. Kursa mērķis ir datizraces principu, tās galveno metožu un algoritmu teorētiska un praktiska apgūšana.

Nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 16:30 – 19:45 (2 lekcijas).

 

Lai atvieglotu pieteikšanās procesu, piedāvājam aizpildīt pieteikuma veidlapu un to ieskenētu nosūtīt Datorikas fakultātes prodekānam prof. Jurim Borzovam (juris.borzovs@lu.lv) ar norādi "Pieteikums Lielo datu analītiķa modulim" līdz 2018. gada 27. augustam.

Sagatavoto studiju līgumu varēs parakstīt pirmās lekcijas laikā (lekciju saraksts), studiju maksa jāpārskaita LU 5 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

 

Par katra atsevišķa kursa noklausīšanos ir iespējams noformēt LU izsniegtu izziņu.