Kaspars Eglītis, bakalaura programmas students, ir bakalaura grāds filozofijā:

"Vidusskolā mācījos programmēšanu, pastiprināti mācījos matemātiku un fiziku, kā arī devos uz matemātikas un fizikas olimpiādēm. Jāteic, ka mans fons ir eksakts, bet man toreiz bija citas ieceres – stājos skaņu režijā Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Es nokārtoju iestājeksāmenus, bet nolēmu neiestāties, jo neiekļuvu budžetā. Nespēdams samaksāt par studijām, devos studēt filozofiju, paralēli apgūstot ierakstīšanu brīvajā laikā.

Mācoties mūziku, sapratu, lai īstenotu interesantākos skaņu režijas darbus, piemēram, virtuālas realitātes spēlē, jāprot programmēt. Tātad es, mācoties datorzinātni, iegūstu prasmes, kuras man dod lielas priekšrocības arī mūzikā. Savukārt filozofija man ir sniegusi izpratni par to, kā iegūtās prasmes izmantot sabiedrībai, nevis tikai darba līgumam, un jūtos daudz radošāks.

Ja vidusskolā jāizspēlē scenārijs – jāpilda uzdevumi ar sen zināmām un izplānotām atbildēm un jāiesaistās projektos, kuri tiks aizmirsti tūlīt pēc noslēguma –, Datorikas fakultātē var izvērsties. Ar studijās iegūtajām prasmēm var izdarīt ļoti daudz ne tikai IT nozarē, bet arī uzņēmējdarbībā, studentu padomē, dažādos hobijos. Ja tu jebkuru noderīgo prasmi iedomājies kā skaitli, tad datorzinātne ir kāpinātājs."Evija Meļnova, bakalaura programmas studente:

"Katram cilvēkam vismaz vienreiz dzīvē ir jāizdara nopietna izvēle savā dzīvē  - studēt vai nestudēt? Ja studēt, tad ko un kur. Šis ir ļoti nozīmīgs  lēmums. Es apbrīnoju cilvēkus, kas spēj izdarīt pareizo izvēli ar pirmo reizi. Diemžēl vai par laimi, es biju tas gadījums, kuram pirmās reizes izvēle neradīja tādu gandarījumu, kā biju cerējusi.  

Iestājos Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā „Ķīmija”. Protams, ar studijām, studiju līmeni, pasniedzējiem viss bija kārtībā, viss bija ļoti labi, bet es sapratu, ka tas nav mans, ka tomēr nevēlos ar to saistīt savu nākotni. Biju ieguvusi jau priekšzināšanas nākamajam semestrim, piemēram, kas ir studijas un kas ir sesija. Tagad bija jāizdomā, ko es vēlos darīt tālāk.

Kad otrajā semestrī parādījās priekšmets „Datori ķīmijā”, tad es uzreiz sapratu to, ka ir jāiet uz Datorikas fakultāti. Biju dzirdējusi ieskatu studijās no draugiem, apmeklēju izstādi „Skola 2015”, kur draugi vēl pastāstīja man nezināmas lietas un tad devos iesniegt dokumentus. Budžeta vietu ir diezgan daudz, tāpēc par to neuztraucos.

Šobrīd aktīvi studēju Datorzinātņu bakalaura programmā, darbojos studentu pašpārvaldē, kā arī apmeklēju LU florbola treniņus, jo LU ir iespējams attīstīt un pilnveidot sevi dažādos veidos. Esmu ļoti apmierināta. Man tiešām patīk! Esmu atradusi to, ko vēlos darīt savā dzīvē!"

Arnolds Bogdanovs, bakalaura programmas absolvents 2018. gadā:

"Mācīties datoriku es jau sāku 7. klasē, sākumā pašmācības ceļā, vēlāk arī apmeklējot programmēšanas skolu. Vidusskolā es apguvu programmēšanu padziļināti, tomēr izvēle studēt datoriku universitātē nebija viegla, jo, mācoties vidusskolā, es atklāju daudz jaunu interešu. Toties kādu brīdi padomājot, es sapratu, ka datorika mūsdienās ir nozīmīga gandrīz katrā industrijā un līdz ar to, apgūstot datoriku, es spēšu atrast darbu gandrīz jebkurā projektā vai organizācijā.

Datorikas fakultāti es izvēlējos tāpēc, ka DF studiju programma “Datorzinātnes” ir starptautiski atzīta kā ļoti kvalitatīva programma un ir iespēja iegūt pirmo universitātes diplomu jau pēc 2 gadiem. Katram studentam 2. kursā ir obligātā prakse, kuras ietvaros ir jāstrādā kādā uzņēmumā 4 mēnešus. Pats jau esmu praksi pabeidzis un man ir jāsaka, ka šī pieredze sniedz daudz vairāk nekā vienkārši iemaņas IT sfērā. Pirmkārt, prakse parāda studentam to, vai viņš tiešām vēlas strādāt industrijā, vai varbūt tomēr patīk datorikas akadēmiskā puse vairāk. Otrkārt, prakse datorikā dod iemaņas strādāt augsti kvalificētu darbu, kas ļoti attīsta darba un laika plānošanas iemaņas. Visbeidzot, prakse daudziem ir arī pirmā pieredze “pieaugušo pasaulē”, kas palīdz izprast to, kas gaida nākotnē.
Akadēmiskā ziņā ļoti priecē fakultātes personāla profesionalitāte un laipnā attieksme pret studentiem, kā arī ļoti progresīvā fakultātes nostāja. Daudzi uzlabojumi mācību procesā vispirms parādās tieši DF un tikai vēlāk citur."

Marta Lapiņa, bakalaura programmas absolvente 2015. gadā un maģistra programmas absolvente 2017. gadā

"Studēt datoriku es izlēmu vidusskolas beigās, 12.klasē. Līdz tam laikam ar programmēšanu vai datortehnikas eksperimentiem aizrāvusies nebiju, jo tas likās pārāk sarežģīti. Biju apsvērusi arī citas studiju nozares, taču ar laiku vienīgā izvēle, kas pašai šķita pieņemama, bija datorika. Nolēmu, ka tas būs mans personiskais izaicinājums. Nebūs viegli, bet es to pabeigšu!

Nākot studēt uz Datorikas fakultāti, biju gatava tam, ka zināmu daļu apgūstamo kursu veidos matemātikas kursi. Jau vidusskolā sapratu, ka datorika un matemātika nav savā starpā nošķiramas. Tā kā matemātika tiek saukta arī par visu zinātņu karalieni, ir patīkami apzināties, ka, beidzot savu studiju programmu, būšu guvusi zināšanas nebūt ne tai vieglākajā jomā.

Tiem studentiem, kas vēlas, Datorikas fakultāte paver iespējas arī pašiem nodarboties ar zinātni. Otrajā kursā es izgāju praksi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā un saskāros ar dažādām valodas tehnoloģijām. Ir profesori, kas mudina savus studentus piedalīties starptautiskās zinātnes konferencēs. Pats galvenais, ka šāda iespēja ir ikvienam fakultātes studentam!

Protams, datorika ietver sevī ne tikai teorētiskos pamatus, bet arī praktisku pielietojumu. Tas, kura no datorikas pusēm - zinātniskā vai praktiskā - ir tuvāka, ir katra paša izvēle. Jebkurā gadījumā, gandarījums par paveikto ir garantēts.

Lai studiju laiks neliktos biedējoši nopietns, piebildīšu, ka mums ir iespējas pilnveidot savu ārpus studiju dzīvi un jautri pavadīt laiku, ik pa laikam uzrīkojot kādas orientēšanās sacensības, datorspēļu vai galda spēļu vakaru, aizejot uz ikgadējo Programmētāju dienas balli un darot vēl daudzas citas jautras un interesantas lietas!"

Andris Pakulis, bakalaura programmas absolvents 2015. gadā un maģistra programmas absolvents 2017. gadā

"Studēt LU Datorikas fakultātē šķita loģiska izvēle, jo datori un tehnika mani aizrāva jau no skolas laikiem. Ar programmēšanu īsti neaizrāvos, bet skolas laikā sanāca apmeklēt arī kādu programmēšanas pulciņu un piedalīties rajona un valsts olimpiādēs programmēšanā.

Studijas Datorikas fakultātē ir interesantas un ir daudz vairāk nekā programmēšana. Patiesību sakot, tīro programmēšanas priekšmetu ir maz. Pārējie ir daudz plašāk visaptveroši priekšmeti, kuros iegūtās zināšanas var izmantot tai skaitā programmējot.

Lieliska Datorikas fakultātes priekšrocība ir tā, ka jau 2. kursa 2. semestrī visiem studentiem ir gandrīz vesels semestris ar praksi, kuru pabeidzot visbiežāk students iegūst stabilu un atalgotu darba vietu. Es strādāt sāku jau 2.kursa 1. semestrī un praksi izgāju savā darba vietā. Ir iespējams arī studijas savienot ar darbu, taču katrs to dara citādāk. Pusslodzi var „pavilkt” ikviens, taču ir arī tādi, kas apvieno studijas ar gandrīz pilnas slodzes darbu.

Par darba piedāvājumu runājot, atšķirībā no citām nozarēm, kur cilvēki uztraucas, kurā darbavietā tiks vai netiks paņemti, šajā nozarē nākas uztraukties vai domāt, kuru no darba piedāvājumiem pieņemt un izvēlēties. Iespējas ir plašas un gandrīz katrā no virzieniem pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu.

Galvenais nevajag aizmirst, ka datorika jeb IT nebūt nenozīmē tikai programmēšanu. Nozarē atrodas vieta arī tādiem, kas nevēlas programmēt un ikdienā dara pavisam citas lietas."

Mārcis Nīmants, bakalaura programmas students:

"Jau kopš vidusskolas sākuma zināju, ka studēšu ar IT nozari saistītas lietas, taču par labu Datorikas fakultātei izlēmu tikai dažus mēnešus pirms iestāšanās. Varbūt sākumā šaubījos - Latvijā vai ārzemēs, LU Datorikas fakultātē vai kādā citā augstskolā. Manā gadījumā lielu lomu nospēlēja tas, ka 2. studiju gada laikā ir jāiet praksē, kas ir ļoti noderīgi, lai būtu gatavs darba tirgum jau pēc studiju pabeigšanas.

Par savu izdarīto izvēli, iestāties DF, esmu priecīgs, jo studiju kvalitāte priekšmetos, kas cieši saistīti ar manu izvēlēto profesiju, ir ļoti laba, un pasniedzēji ir pretimnākoši, ja ir vēlme iegūt papildus zināšanas vai nostiprināt esošās. Regulāri tiek organizēti mācību vakari, kur vecāko kursu studenti pirmkursniekiem palīdz apgūt līdz kontroldarbam nesaprastās lietas. Liels pluss ir tas, ka gan semestra, gan sesijas laikā ir iespējams apvienot darbu ar mācībām, jo esam daudz un tiek piedāvāti vairāki eksāmenu un kontroldarbu kārtošanas laiki.

Noteikti jāpiemin studentu pašpārvalde, kur ir aicināts iesaistīties katrs students un padarīt fakultātes studējošo dzīvi vēl labāku. Darbs studentu pašpārvaldē man ir palīdzējis iegūt vērtīgus kontaktus, kā arī uzlabojis manas organizatoriskās un komunikācijas prasmes. Lai gan esmu tikai 1. kursa students, jau organizēju robotikas pulciņa tikšanās reizes, kur būvējam robotus un gatavojamies sacensībām. Tāpēc varu teikt, ka nav jābaidās nākt ar savu iniciatīvu, jo fakultāte atbalsta studentu iesaisti pasākumu organizēšanā un akadēmiskās vides uzlabošanā."

Osvalds Neiders, bakalaura programmas 2016. gada absolvents:

"Par studēšanu Datorikas fakultātē (DF) īpaši ilgi nedomāju, tā šķita vislabākā, no man interesējošajām studiju programmām, jo vidusskolas laikā jau aktīvi interesējos par IT un dažādām modernām tehnoloģijām.
Sākot studijas, programmēt nemācēju vispār, bet bija aptuvena nojauta, ko tas nozīmē. Neteikšu, ka bija viegls pirmais semestris, bet pēc pirmās sesijas, kad bija apgūti pamati, viss jau bija forši.
Manuprāt, DF iespēja iziet praksi 2. kursa beigās ir vislabākais veids, kā apgūt to, kā mūsu nozarē “lietas notiek”. Prakse parāda, ka IT nav tikai vieni programmētāji, bet ir daudz, daudz citu darbu un beidzot DF, neviens neiznāk laukā kā zaļš gurķis.
Studēšana DF, bez gūtajām zināšanām, nāk ar lielu bonusu kaudzi – mūsu pašpārvalde organizē teicamus pasākums gan atzīmējot fakultātes dzimšanas dienu, gan svinot svētkus kopā ar citām fakultātēm, IT uzņēmumi atbalsta studentu aktivitātes un darba piedāvājumi nāk viens pēc otra.
Protams, lai gūtu visus universitātes sniegtos labumus, ir jāuzņemas iniciatīva un aktīvi jādarbojas, jo tikai tā var likt lietām patiešām notikt."

Kaspars Eglītis, bakalaura programmas students, ir bakalaura grāds filozofijā:

"Vidusskolā mācījos programmēšanu, pastiprināti mācījos matemātiku un fiziku, kā arī devos uz matemātikas un fizikas olimpiādēm. Jāteic, ka mans fons ir eksakts, bet man toreiz bija citas ieceres – stājos skaņu režijā Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Es nokārtoju iestājeksāmenus, bet nolēmu neiestāties, jo neiekļuvu budžetā. Nespēdams samaksāt par studijām, devos studēt filozofiju, paralēli apgūstot ierakstīšanu brīvajā laikā.

Mācoties mūziku, sapratu, lai īstenotu interesantākos skaņu režijas darbus, piemēram, virtuālas realitātes spēlē, jāprot programmēt. Tātad es, mācoties datorzinātni, iegūstu prasmes, kuras man dod lielas priekšrocības arī mūzikā. Savukārt filozofija man ir sniegusi izpratni par to, kā iegūtās prasmes izmantot sabiedrībai, nevis tikai darba līgumam, un jūtos daudz radošāks.

Ja vidusskolā jāizspēlē scenārijs – jāpilda uzdevumi ar sen zināmām un izplānotām atbildēm un jāiesaistās projektos, kuri tiks aizmirsti tūlīt pēc noslēguma –, Datorikas fakultātē var izvērsties. Ar studijās iegūtajām prasmēm var izdarīt ļoti daudz ne tikai IT nozarē, bet arī uzņēmējdarbībā, studentu padomē, dažādos hobijos. Ja tu jebkuru noderīgo prasmi iedomājies kā skaitli, tad datorzinātne ir kāpinātājs."Mārcis Nīmants, bakalaura programmas students:

"Jau kopš vidusskolas sākuma zināju, ka studēšu ar IT nozari saistītas lietas, taču par labu Datorikas fakultātei izlēmu tikai dažus mēnešus pirms iestāšanās. Varbūt sākumā šaubījos - Latvijā vai ārzemēs, LU Datorikas fakultātē vai kādā citā augstskolā. Manā gadījumā lielu lomu nospēlēja tas, ka 2. studiju gada laikā ir jāiet praksē, kas ir ļoti noderīgi, lai būtu gatavs darba tirgum jau pēc studiju pabeigšanas.

Par savu izdarīto izvēli, iestāties DF, esmu priecīgs, jo studiju kvalitāte priekšmetos, kas cieši saistīti ar manu izvēlēto profesiju, ir ļoti laba, un pasniedzēji ir pretimnākoši, ja ir vēlme iegūt papildus zināšanas vai nostiprināt esošās. Regulāri tiek organizēti mācību vakari, kur vecāko kursu studenti pirmkursniekiem palīdz apgūt līdz kontroldarbam nesaprastās lietas. Liels pluss ir tas, ka gan semestra, gan sesijas laikā ir iespējams apvienot darbu ar mācībām, jo esam daudz un tiek piedāvāti vairāki eksāmenu un kontroldarbu kārtošanas laiki.

Noteikti jāpiemin studentu pašpārvalde, kur ir aicināts iesaistīties katrs students un padarīt fakultātes studējošo dzīvi vēl labāku. Darbs studentu pašpārvaldē man ir palīdzējis iegūt vērtīgus kontaktus, kā arī uzlabojis manas organizatoriskās un komunikācijas prasmes. Lai gan esmu tikai 1. kursa students, jau organizēju robotikas pulciņa tikšanās reizes, kur būvējam robotus un gatavojamies sacensībām. Tāpēc varu teikt, ka nav jābaidās nākt ar savu iniciatīvu, jo fakultāte atbalsta studentu iesaisti pasākumu organizēšanā un akadēmiskās vides uzlabošanā."

Evija Meļnova, bakalaura programmas studente:

"Katram cilvēkam vismaz vienreiz dzīvē ir jāizdara nopietna izvēle savā dzīvē  - studēt vai nestudēt? Ja studēt, tad ko un kur. Šis ir ļoti nozīmīgs  lēmums. Es apbrīnoju cilvēkus, kas spēj izdarīt pareizo izvēli ar pirmo reizi. Diemžēl vai par laimi, es biju tas gadījums, kuram pirmās reizes izvēle neradīja tādu gandarījumu, kā biju cerējusi.  

Iestājos Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā „Ķīmija”. Protams, ar studijām, studiju līmeni, pasniedzējiem viss bija kārtībā, viss bija ļoti labi, bet es sapratu, ka tas nav mans, ka tomēr nevēlos ar to saistīt savu nākotni. Biju ieguvusi jau priekšzināšanas nākamajam semestrim, piemēram, kas ir studijas un kas ir sesija. Tagad bija jāizdomā, ko es vēlos darīt tālāk.

Kad otrajā semestrī parādījās priekšmets „Datori ķīmijā”, tad es uzreiz sapratu to, ka ir jāiet uz Datorikas fakultāti. Biju dzirdējusi ieskatu studijās no draugiem, apmeklēju izstādi „Skola 2015”, kur draugi vēl pastāstīja man nezināmas lietas un tad devos iesniegt dokumentus. Budžeta vietu ir diezgan daudz, tāpēc par to neuztraucos.

Šobrīd aktīvi studēju Datorzinātņu bakalaura programmā, darbojos studentu pašpārvaldē, kā arī apmeklēju LU florbola treniņus, jo LU ir iespējams attīstīt un pilnveidot sevi dažādos veidos. Esmu ļoti apmierināta. Man tiešām patīk! Esmu atradusi to, ko vēlos darīt savā dzīvē!"

Arnolds Bogdanovs, bakalaura programmas absolvents 2018. gadā:

"Mācīties datoriku es jau sāku 7. klasē, sākumā pašmācības ceļā, vēlāk arī apmeklējot programmēšanas skolu. Vidusskolā es apguvu programmēšanu padziļināti, tomēr izvēle studēt datoriku universitātē nebija viegla, jo, mācoties vidusskolā, es atklāju daudz jaunu interešu. Toties kādu brīdi padomājot, es sapratu, ka datorika mūsdienās ir nozīmīga gandrīz katrā industrijā un līdz ar to, apgūstot datoriku, es spēšu atrast darbu gandrīz jebkurā projektā vai organizācijā.

Datorikas fakultāti es izvēlējos tāpēc, ka DF studiju programma “Datorzinātnes” ir starptautiski atzīta kā ļoti kvalitatīva programma un ir iespēja iegūt pirmo universitātes diplomu jau pēc 2 gadiem. Katram studentam 2. kursā ir obligātā prakse, kuras ietvaros ir jāstrādā kādā uzņēmumā 4 mēnešus. Pats jau esmu praksi pabeidzis un man ir jāsaka, ka šī pieredze sniedz daudz vairāk nekā vienkārši iemaņas IT sfērā. Pirmkārt, prakse parāda studentam to, vai viņš tiešām vēlas strādāt industrijā, vai varbūt tomēr patīk datorikas akadēmiskā puse vairāk. Otrkārt, prakse datorikā dod iemaņas strādāt augsti kvalificētu darbu, kas ļoti attīsta darba un laika plānošanas iemaņas. Visbeidzot, prakse daudziem ir arī pirmā pieredze “pieaugušo pasaulē”, kas palīdz izprast to, kas gaida nākotnē.
Akadēmiskā ziņā ļoti priecē fakultātes personāla profesionalitāte un laipnā attieksme pret studentiem, kā arī ļoti progresīvā fakultātes nostāja. Daudzi uzlabojumi mācību procesā vispirms parādās tieši DF un tikai vēlāk citur."

Andris Pakulis, bakalaura programmas absolvents 2015. gadā un maģistra programmas absolvents 2017. gadā

"Studēt LU Datorikas fakultātē šķita loģiska izvēle, jo datori un tehnika mani aizrāva jau no skolas laikiem. Ar programmēšanu īsti neaizrāvos, bet skolas laikā sanāca apmeklēt arī kādu programmēšanas pulciņu un piedalīties rajona un valsts olimpiādēs programmēšanā.

Studijas Datorikas fakultātē ir interesantas un ir daudz vairāk nekā programmēšana. Patiesību sakot, tīro programmēšanas priekšmetu ir maz. Pārējie ir daudz plašāk visaptveroši priekšmeti, kuros iegūtās zināšanas var izmantot tai skaitā programmējot.

Lieliska Datorikas fakultātes priekšrocība ir tā, ka jau 2. kursa 2. semestrī visiem studentiem ir gandrīz vesels semestris ar praksi, kuru pabeidzot visbiežāk students iegūst stabilu un atalgotu darba vietu. Es strādāt sāku jau 2.kursa 1. semestrī un praksi izgāju savā darba vietā. Ir iespējams arī studijas savienot ar darbu, taču katrs to dara citādāk. Pusslodzi var „pavilkt” ikviens, taču ir arī tādi, kas apvieno studijas ar gandrīz pilnas slodzes darbu.

Par darba piedāvājumu runājot, atšķirībā no citām nozarēm, kur cilvēki uztraucas, kurā darbavietā tiks vai netiks paņemti, šajā nozarē nākas uztraukties vai domāt, kuru no darba piedāvājumiem pieņemt un izvēlēties. Iespējas ir plašas un gandrīz katrā no virzieniem pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu.

Galvenais nevajag aizmirst, ka datorika jeb IT nebūt nenozīmē tikai programmēšanu. Nozarē atrodas vieta arī tādiem, kas nevēlas programmēt un ikdienā dara pavisam citas lietas."

Marta Lapiņa, bakalaura programmas absolvente 2015. gadā un maģistra programmas absolvente 2017. gadā

"Studēt datoriku es izlēmu vidusskolas beigās, 12.klasē. Līdz tam laikam ar programmēšanu vai datortehnikas eksperimentiem aizrāvusies nebiju, jo tas likās pārāk sarežģīti. Biju apsvērusi arī citas studiju nozares, taču ar laiku vienīgā izvēle, kas pašai šķita pieņemama, bija datorika. Nolēmu, ka tas būs mans personiskais izaicinājums. Nebūs viegli, bet es to pabeigšu!

Nākot studēt uz Datorikas fakultāti, biju gatava tam, ka zināmu daļu apgūstamo kursu veidos matemātikas kursi. Jau vidusskolā sapratu, ka datorika un matemātika nav savā starpā nošķiramas. Tā kā matemātika tiek saukta arī par visu zinātņu karalieni, ir patīkami apzināties, ka, beidzot savu studiju programmu, būšu guvusi zināšanas nebūt ne tai vieglākajā jomā.

Tiem studentiem, kas vēlas, Datorikas fakultāte paver iespējas arī pašiem nodarboties ar zinātni. Otrajā kursā es izgāju praksi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā un saskāros ar dažādām valodas tehnoloģijām. Ir profesori, kas mudina savus studentus piedalīties starptautiskās zinātnes konferencēs. Pats galvenais, ka šāda iespēja ir ikvienam fakultātes studentam!

Protams, datorika ietver sevī ne tikai teorētiskos pamatus, bet arī praktisku pielietojumu. Tas, kura no datorikas pusēm - zinātniskā vai praktiskā - ir tuvāka, ir katra paša izvēle. Jebkurā gadījumā, gandarījums par paveikto ir garantēts.

Lai studiju laiks neliktos biedējoši nopietns, piebildīšu, ka mums ir iespējas pilnveidot savu ārpus studiju dzīvi un jautri pavadīt laiku, ik pa laikam uzrīkojot kādas orientēšanās sacensības, datorspēļu vai galda spēļu vakaru, aizejot uz ikgadējo Programmētāju dienas balli un darot vēl daudzas citas jautras un interesantas lietas!"

Osvalds Neiders, bakalaura programmas 2016. gada absolvents:

"Par studēšanu Datorikas fakultātē (DF) īpaši ilgi nedomāju, tā šķita vislabākā, no man interesējošajām studiju programmām, jo vidusskolas laikā jau aktīvi interesējos par IT un dažādām modernām tehnoloģijām.
Sākot studijas, programmēt nemācēju vispār, bet bija aptuvena nojauta, ko tas nozīmē. Neteikšu, ka bija viegls pirmais semestris, bet pēc pirmās sesijas, kad bija apgūti pamati, viss jau bija forši.
Manuprāt, DF iespēja iziet praksi 2. kursa beigās ir vislabākais veids, kā apgūt to, kā mūsu nozarē “lietas notiek”. Prakse parāda, ka IT nav tikai vieni programmētāji, bet ir daudz, daudz citu darbu un beidzot DF, neviens neiznāk laukā kā zaļš gurķis.
Studēšana DF, bez gūtajām zināšanām, nāk ar lielu bonusu kaudzi – mūsu pašpārvalde organizē teicamus pasākums gan atzīmējot fakultātes dzimšanas dienu, gan svinot svētkus kopā ar citām fakultātēm, IT uzņēmumi atbalsta studentu aktivitātes un darba piedāvājumi nāk viens pēc otra.
Protams, lai gūtu visus universitātes sniegtos labumus, ir jāuzņemas iniciatīva un aktīvi jādarbojas, jo tikai tā var likt lietām patiešām notikt."