Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ja nebūsiet darba vietā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.08.2018

Kolēģi!

Kaut arī arvien retāk,  tomēr gadās, kad DF darbinieks izbrauc no Latvijas, nenoformējot ne komandējumu, ne atvaļinājumu, un pat neinformējot nodaļas vadītāju. Tas ir rupjš darba disciplīnas pārkāpums, kuram, saskaņā ar likumu, var sekot pat nekavējoša atbrīvošana no darba.

Komandējums vai atvaļinājums ir jāformē arī tādos it kā "attaisnojošos" gadījumos, kad ir sarunāta nodarbību aizvietošana vai pārcelšana, kad ceļojumu apmaksā cita organizācija (piemēram, LU MII), kad ceļojums tiek apmaksāts no personīgiem līdzekļiem, kad ceļojuma laikā it kā universitātē nekas nav darāms (piemēram, reģistrācijas nedēļā) u.tml.

Viss augstāk rakstītais īpaši attiecas uz pilnslodzes darbiniekiem, tomēr arī daļslodzes darbiniekam ir iepriekš jābrīdina fakultātes dekāns un jāvienojas par ceļojuma noformēšanas variantu. Neskaidrību gadījumā vaicājiet man vai fakultātes sekretārei Rudītei Ekmanei.

Paļaujoties uz sapratni,

Dekāns

N.B. Strādājot bibliotēkā, mājās vai citur Latvijā ārpus tiešās LU darba vietas, informējošs e-pasts katedras vadītājam vai dekānam un fakultātes sekretārei Rudītei Ekmanei būtu pietiekošs pamats, lai uzskatītu prombūtni par attaisnotu.