Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par DF Alumni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.02.2014

LU DF Alumni ir nekomerciāla organizācija, kas ir dibināta un darbojas tās biedru izglītojošo un komunikāciju veicinošo mērķu realizēšanai, kā arī LU DF datorikas fakultātes popularizēšanai un atbalsta sniegšanai.

Asociācija vieno gan LU Datorikas fakultātes absolventus un esošos studentus, gan arī citu eksakto zinātņu virzienu absolventus un studentus. Par asociācijas biedru var kļūt arī citu augstskolu absolventi un studenti, kam rūp IT (datorikas) nozarē strādājošo speciālistu kompetenču līmeņa paaugstināšana un kas vēlās attīstīt šādu speciālistu savstarpējo komunikāciju, kā arī popularizēt IT (datorikas) izglītības virzienu.

Misija

Latvija – augsti kvalificētu IT speciālistu zeme. 
Esošo un topošo profesionāļu pastāvīga sadarbība viedokļu, pieredzes un zināšanu apmaiņā, uzlabojot IT nozares speciālistu kompetences un konkurētspēju un popularizējot izglītību IT sfērā. 

Mērķi