Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Izlaiduma scenārijs (grozījumi 26.06.)

21.06.2012

 Pēdējie labojumi 26.06.2012. 17:00

 

 [Apģērba kodeksu – dress code – nosaka vai nu protokols, vai arī pasākuma organizators. Pasākuma organizators noteicis DF domniekiem, studiju padomniecēm/metodiķēm un absolventiem ierasties mantijās.].

 

[Bez nopietna iemesla neierasties uz izlaidumu ir izteikti nepieklājīgi un nelojāli pret fakultāti un rektoru. Šis fakts ierakstīsies vēsturē.]

 

[ Svinīgā akadēmiskā pasākumā ir jānosauc amati un tituli. Jānosauc arī tie absolventi, kas diplomus saņēmuši agrāk šajā studiju gadā.]

 

[klavieres spēlēs Ilze Dzērve, koordinē izpilddirektor Visvaldis Neimanis, Laureta Buševica dos „zīmes”]

 

[LU fotogrāfs Toms Grīnbergs jau fotografēs katru absolventu un noslēgumā – „ģimenes bildes” pie Brīvības pieminekļa un pie LU galvenās ēkas]

 

[Rudīte Ekmane ievāc parakstus par diploma saņemšanu]

 

 [Institūcijas pasniegs savas veltes absolventiem, pieskaņojoties rektoram un atsevišķi neuzrunājot]

 

 [vajadzīgs galds, pie kura absolventi parakstīsies par diploma saņemšanu; parakstus vāks fakultātes sekretāre Rudīte Ekmane]

 

[Rudīte Ekmane sazinās ar Rīgas Domi, lai saņemtu atļauju fotografēties pie Brīvības pieminekļa]

 

[Aulas dekorēšanu izdara centralizēti.]

 

[Četrstūreņu pušķus no labās uz kreiso aicinās pārmest sēdes vadītājs pēc tam, kad priekšā izsauktie atgriezušies „ierindā”]

 

 

 

Izlaiduma ceremonija – svinīga DF domes sēde Rīgas Latviešu biedrības (Merķeļa ielā 13) Lielajā zālē 28.jūnijā 10:00

 

 

Prezidijā rektors, DF Domes locekļi, LU Goda biedrs Jānis Gobiņš ar kundzi Maiju. Kopskaitā – 26 personas (saliktas zīmītes ar vārdiem, atbild Juris Borzovs).

 

 

Pie klavierēm – Ilze Dzērve („zīmes” dod Laureta Buševica)

 

Absolventu pulcēšanās un mantiju saņemšana – sekot norādēm  (precizē un uzrakstus saliek Ārija Sproģe, koordinē studiju padomnieces).

 

 

 

 

IEVADS

 

 

Domnieki, absolventi, studiju padomnieces tērpušies mantijās (koledžisti ar zaļu apkakli, bakalauri – ar dzeltenu, maģistri un otrā līmeņa profesionāļi – ar ķiršsarkanu, doktori – viscaur melnā; kungiem bikses, dāmām svārki/kleitas un kurpes melnas/tumšas, krekli/blūzes – baltas; kaklasaites/lakati – ieteicams Science Gold, fakultātes karoga krāsa). Attiecīga ranga diplomus jau ieguvušie nēsā cepures pušķi kreisajā pusē, vēl nesaņēmušie – labajā.

 

 

I.Dzērve spēlē svinīgu mūziku, kamēr Aulā ieved absolventus.

 

Visiem pa priekšu doktora studiju padomniece Anita Ermuša (AE) ieved jaunos doktorus (Dainis Dosbergs, Elīna Kalniņa, Edgars Rencis, Raivis Skadiņš, Kaspars Sudars un  Alina Vasiļjeva).

 

 

Absolventus (pa pāriem) ieved Ella Arša (EA, maģistrus), Dace Mileika (DM, vidusskolas informātikas skolotājus), Ārija Sproģe (ĀS, bakalaurus un koledžistus).

 • Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis ( turpmāk tekstā - JBi)

„Atklāju Datorikas fakultātes Domes svinīgo sēdi, kas veltīta 2011./2012. studiju gada absolventiem.

 

Dāmas un kungi! Latvijas valsts himna!”

 

<kora nebūs, klavieru pavadībā jādzied pašiem>

 

 • JBi:  „Vārds Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes dekānam Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim profesoram Jurim Borzovam.”  

<JBo uzruna>

 • JBi: „Vārds Latvijas Universitātes rektoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim profesoram Mārcim Auziņam.”

<MA uzruna>

 

 

Jānis Bičevskis (JBi) : „Ļaujiet man īsi pastāstīt par diplomu izsniegšanas kārtību.

 

Mēs aicināsim zāles priekšā, pa kreisi no manis, absolventus nelielās grupās uzvārdu alfabētiskā secībā, sākot no augstākā līmeņa studiju programmām un beidzot ar zemākā līmeņa programmām. Attiecīgās studiju programmas direktors nolasīs kārtējā absolventa vārdu un uzvārdu, kā arī saņemamās atzinības. Absolvents saņems diplomu no rektora rokām un mazu dāvaniņu no studiju programmas direktora rokām. Organizāciju pārstāvjus lūdzam pasniegt savas veltes vienlaikus ar rektoru un studiju programmas direktoru.

 

 

Pēc diploma saņemšanas absolventam ir jāpieiet pie galda no manis pa labi un jāparakstās par diploma saņemšanu, pēc tam jāatgriežas „ierindā”. Kad visi būs atgriezušies „ierindā”, aicināšu diplomus saņēmušos pārmest četrstūrenes (cepures) pušķi no labās uz kreiso pusi.

 

 

Kad visiem zāles priekšā uzaicinātajiem diplomi būs pasniegti, es īpaši aicināšu radus, draugus, kolēģus apsveikt absolventus. Tomēr tos apsveicējus, kas ieņēmuši vietas balkonā, lūdzu sākt virzīties lejā jau tad, kad jūsu apsveicamais ir iznācis zāles priekšā.

 

Universitātes fotogrāfs Toms Grīnbergs fotografēs katru absolventu diploma saņemšanas laikā.

 

Īpaši gribu pabrīdināt, ka pašās beigās būs fotografēšanās visiem absolventiem un domniekiem pie Brīvības pieminekļa. Fotogrāfijas būs brīvi pieejamas Universitātes interneta portālā.”

 

 

DIPLOMU IZSNIEGŠANA

 

 

1)Doktora diploms

  • JBi: „Aicinu Latvijas Universitātes rektoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi profesoru Mārci Auziņu un datorzinātņu doktora studiju programmas direktoru Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi profesoru Andri Ambaini pasniegt apliecinājumus doktora grāda piešķiršanai.”

< AA saņem no doktora studiju padomnieces AE diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu; AA pasniedz atstarotāju.>

 

 • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu doktorus.”

 • JBi: „Dodu vārdu īsai uzrunai Datorikas fakultātes Absolventu biedrības prezidentam, Accenture Latvija vadītājam un mūsu maģistra studiju programmas kādreizējam absolventam Maksimam Jegorovam.”

<MJ uzruna>

 

 

 

2)Datorzinātņu maģistra diplomi

  • JBi: „Aicinu rektoru profesoru Mārci Auziņu un datorzinātņu maģistra studiju programmas direktoru profesoru Kārli Podnieku pasniegt maģistra diplomus.”

  • JBi: „Pirmos aicinu priekšā pa kreisi no manis iznākt un nostāties jaunos maģistrus, kuru uzvārdi sākas ar A līdz M (Vladislavs Mihnevičs).”

< KP saņem no maģistra studiju padomnieces AE diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; KP pasniedz dāvaniņu (atstarotāju); absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest!. Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu maģistrus.

<sveikšana, burziņš>

 

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā visus pārējos jaunos maģistrus.”

< KP saņem no maģistra studiju padomnieces AE diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; KP pasniedz dāvaniņu (atstarotāju); absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest!. Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu maģistrus.”

<sveikšana, burziņš>

 

 

 

3)Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Vidusskolas informātikas skolotājs” diplomi un skolotāja kvalifikācijas piešķiršana

  • JBi: „Aicinu rektoru profesoru Mārci Auziņu un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Vidusskolas informātikas skolotājs” direktoru asociēto profesoru Viesturu Vēzi pasniegt universitātes diplomus.”

  • JBi:  „Tagad aicinu priekšā jaunos vidusskolas informātikas skolotājus.”

< VV saņem no studiju padomnieces DM diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; VV pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos vidusskolas informātikas skolotājus.”

<sveikšana, burziņš>

 

 • JBi: „Vārds mūsu goda viesim Latvijas Universitātes Goda biedram, datorprogrammēšanas industrijas iedibinātājam Latvijā, un kā rakstīts Universitātes interneta portālā - patriotam, datorspeciālistam, uzņēmējam un mecenātam Jānim Gobiņam.”

<JG uzruna>

 

 

4)Datorzinātņu bakalaura diplomi

  • JBi: „Aicinu rektoru profesoru Mārci Auziņu un datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktoru profesoru Gunti Arnicānu pasniegt bakalaura diplomus.”

  • JBi: „Pirmos aicinu priekšā pa kreisi no manis iznākt un nostāties jaunos bakalaurus, kuru uzvārdi sākas ar A līdz G (Igors Guba).”

< Guntis Arnicāns (GA) saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; GA pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu bakalaurus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos bakalaurus, kuru uzvārdi sākas ar H(Artjoms Haļeckis) līdz K (Igors Kuzmins).”

< GA saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; GA pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu bakalaurus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos bakalaurus, kuru uzvārdi sākas ar L (Viktorija Lagutina) līdz P (Normunds Pureklis).”

< GA saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; GA pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu bakalaurus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos bakalaurus, kuru uzvārdi sākas ar R (Dmitrijs Rasjuks) līdz S (Arletta Supe).”

< GA saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; GA pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu bakalaurus.”

<sveikšana, burziņš>

 

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā visus pārējos jaunos bakalaurus.”

< GA saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; GA pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos datorzinātņu bakalaurus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Pirms dažiem mēnešiem mēs lūdzām topošiem maģistriem izvēlēties to docētāju, kas uzrunās absolventus šodien. Kāpēc maģistriem? Tāpēc, ka viņi sešu gadu laikā ir iepazinuši visus mācībspēkus. Visvairāk balsu savāca profesors Kārlis Podnieks un viņam tagad dodu vārdu.”

 

<KP uzruna>

 

 

5)Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Programmēšana  un datortīklu administrēšana” diplomi un ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas piešķiršana

 

  • JBi: „Tagad aicinu rektoru profesoru Mārci Auziņu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana” direktoru asociēto profesoru Jāni Zuteru pasniegt Universitātes diplomus.”

  • JBi: „Pirmos aicinu priekšā pa kreisi no manis iznākt un nostāties jaunos profesionālo studiju absolventus, kuru uzvārdi sākas ar A līdz F (Vladislavs Furgins) .”

< Jānis Zuters (JZ)saņem no studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; JZ pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos profesionālo studiju absolventus

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos profesionālo studiju absolventus, kuru uzvārdi sākas ar G (Vitālijs Gagunovs) līdz J (Daniils Jurjevs).”

< JZ saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; JZ pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos profesionālo studiju absolventus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos profesionālo studiju absolventus, kuru uzvārdi sākas ar K (Klāvs Kalnejs) līdz L (Matīss Lulle).”

< JZ saņem no bakalaura studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; JZ pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos profesionālo studiju absolventus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos profesionālo studiju absolventus, kuru uzvārdi sākas ar M (Alvis Mačiņš) līdz O (Artis Ozoliņš).”

< JZ saņem no studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; JZ pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos profesionālo studiju absolventus.”

<sveikšana, burziņš>

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā jaunos profesionālo studiju absolventus, kuru uzvārdi sākas ar P (Madara Paegle) līdz S(Jānis Svilāns).”

< JZ saņem no studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; JZ pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos profesionālo studiju absolventus.”

<sveikšana, burziņš>

 

  • JBi: „Tagad aicinu priekšā visus pārējos jaunos profesionālo studiju absolventus.”

< JZ saņem no studiju padomnieces ĀS diplomu, nolasa tā saturu un pasniedz to rektoram; rektors pasniedz diplomu absolventam; JZ pasniedz atstarotāju; absolvents dodas parakstīties par diploma saņemšanu, pēc kam atgriežas „ierindā”>

 

  • JBi: „Pušķi rokā – ņemt! Uz kreiso pusi – mest! Aicinu tuviniekus un draugus sveikt jaunos profesionālo studiju absolventus.”

<sveikšana, burziņš>

 

 

 

NOSLĒGUMS

 

  • JBi: „Vārds absolventiem”

<runā absolventi>

 

  • JBi : „Dāmas un kungi! Noslēgsim svinīgo sēdi ar kopā nodziedātu seno studentu himnu „Gaudeamus igitur”.

 

<visi dzied studentu himnu>

 

 

JBi: „Aicinu visus absolventus un domniekus fotografēties pie Brīvības pieminekļa.

 

<JBi pastāsta kārtību un visādi citādi koordinē>

 

 

Domnieki un absolventi dodas uz Brīvības pieminekli visiem kopā nofotografēties.

 

Ar to izlaiduma ceremonija beidzas, visi nodod mantijas un izklīst.

 

Fotogrāfijas bez maksas varēs iegūt internetā.