Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Sagatavots un iesniegts pašnovērtējuma ziņojums studiju programmu pārakreditācijai

06.03.2017

Ir sagatavots un 6. martā iesniegts Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” pašnovērtējuma ziņojums. Gandrīz 2000 lappušu apjomīgs ziņojums latviešu un angļu valodās savatavots, lai pārakreditētu visas četras Datorikas fakultātes studiju programmas gan Latvijā, gan Eiropas līmenī - Euro-Inf Quality Label atkārtotai iegūšanai.

Datorikas fakutlātē var apgūt datorzinātnes četros studiju līmeņos:

  1. koledžas līmenis, kurā jāsagatavo programmētāji un datoru tīklu administratori ar tādu zināšanu un prasmju līmeni, kas atbilst pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartu prasībām – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana”,
  2. bakalaura līmenis, kurā jāapgūst ne tikai programmēšana, bet arī projektēšana un sarežģītu programmu sistēmu izstrāde - bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”,
  3. maģistra līmenis, kurā jāiemācās analizēt un projektēt lielas sistēmas, kā arī vadīt projektus - maģistra studiju programma “Datorzinātnes”,
  4. doktora līmenis, kurā jāsagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās - doktora studiju programma “Datorzinātnes”.

Šobrīd visas Datorikas fakultātes programmas ir akreditētas līdz 2019. gadam.