Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Eiropas kvalitātes zīme piešķirta mūsu studiju programmām

25.05.2012

Datorikas fakultātes datorzinātņu bakalaura un datorzinātņu maģistra studiju programmas ieguvušas Eiropas kvalitātes zīmi jeb Euro-Inf Quality Label uz maksimālo laiku – pieciem gadiem.

Eiropas kvalitātes zīme ir ieviesta, lai veicinātu datorikas/informātikas studiju programmu kvalitāti un caurredzamību, nodrošinātu vienotus akreditācijas standartus datorikas/informātikas studiju programmām visā Eiropā, noteiktu vienotus kvalifikācijas standartus un palielinātu studentu mobilitāti. Šo zīmi, balstoties uz starptautiskas ekspertu grupas slēdzienu, piešķir 2009. gadā Vācijā dibināta nevalstiskā organizācija „European Quality Assurance Network for Informatics Education” (EQANIE), kas izveidota datorikas/informātikas studiju programmu, kā arī datorikas fakultāšu vai departamentu izvērtēšanai. Zīme tiek piešķirta bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmām, kas atbilst Eiropas kvalitātes zīmes izvirzītajiem standartiem.

„Eiropas kvalitātes zīme ir Eiropas līmeņa profesoru un tautsaimniecības profesionāļu apliecinājums, ka programma atbilst visām iedomājamām prasībām. Šī zīme parāda, ka programmai ir jānodrošina, ka tās absolvents ir apguvis visu svarīgāko un sasniedzis programmas izvirzītos rezultātus, kas ir atbilstoši Eiropas kvalitātes zīmes uzstādījumiem. Eiropas kvalitātes zīmes standarti norāda, kas studentam, absolvējot šo programmu, jāprot. Mūsu programmas ir veidotas pēc Amerikas universitāšu datorikas programmu parauga un aptver svarīgākos datorikas virzienus, sniedzot studentam vispusīgas zināšanas un iespēju pievērsties tieši viņu interesējošajam virzienam. Mūsu programmas sasniedz rezultātus, kas sakrīt ar Eiropas kvalitātes zīmes izvirzītajiem rezultātiem. Aizvadītais studiju gads mums ir bijis izcili veiksmīgs: vispirms visas studiju programmas pārakreditējām uz maksimālo likumā noteikto termiņu –  sešiem gadiem, pēc tam visu valsts informātikas programmu salīdzinošajā vērtēšanā eksperti mūsu programmas atzina par pašām labākajām, tad mūsu studentu programmēšanas komanda vairāk nekā 2200 universitāšu vairāk nekā 8500 komandu konkurencē pirmoreiz Latvijas vēsturē iekļuva finālā, kur izcīnīja dalītu 18.vietu, un, visbeidzot, studiju programmas ieguva Eiropas kvalitātes zīmi uz maksimālo laiku.” stāsta LU Datorikas fakultātes dekāns prof. Juris Borzovs.

LU Datorikas fakultātes datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktors prof. Guntis Arnicāns atzīst: „Man ir prieks, ka mūsu programmas uzreiz ir saņēmušas akreditāciju uz pilnu piecu gadu termiņu. Mēs esam tikai trešā universitāte, kurai tas ir izdevies. Izņemot dažas universitātes, visām pārējām tika dota pagaidu akreditācija uz vienu gadu, jo tika atrasti daudzi trūkumi, kas ir jānovērš. Izsaku pateicību visiem, kas nodrošina docēšanu mūsu programmās, kā arī visiem fakultātes darbiniekiem un studentiem, LU administrācijas pārstāvjiem, IT industrijas pārstāvjiem, kas padarīja šo zīmes iegūšanu iespējamu. Eiropas kvalitātes zīme ir novērtējums mūsu darbam līdz šim, tālāk mums jāstrādā pie tā, lai pilnveidotu studiju programmu saturu, paaugstinātu studiju kvalitāti.”

EQANIE ekspertu grupa LU Datorikas fakultātē viesojās 27. martā, izvērtējot studiju programmu atbilstību Eiropas standartiem. Savukārt 25. maijā notikušajā EQANIE ekspertu sapulcē Edinburgā Eiropas kvalitātes zīme LU datorzinātņu bakalaura un datorzinātņu maģistra studiju programmām tika piešķirta uz maksimālo iespējamo laiku – pieciem gadiem.