Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/21498/

Profesors

Dr. sc. comp.

Ambainis Andris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/34148/

Pētniece

Dr. sc. comp.

Arnicāne Vineta

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32289/

Profesors

Dr. sc. comp.

Arnicāns Guntis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33367/

Studiju metodiķe

Arša Ella

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33421/

Profesors

Dr. sc. comp.

Bārzdiņš Guntis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33137/

Profesors

Dr. habil. sc. comp.

Bārzdiņš Jānis Visvaldis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32092/

Profesors

Dr. sc. comp.

Bičevskis Jānis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32551/

Profesors, dekāns

Dr. habil. sc. comp.

Borzovs Juris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/21563/

Asociētais profesors

Dr. sc. comp.

Celms Edgars

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32513/

Profesors

Dr. sc. comp.

Čerāns Kārlis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33376/

Datora operators

Cinkmane Ingrīda

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32078/

Pētnieks

Dr. math.

Cīrulis Jānis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/43594/

Docents

Dr. sc. comp.

Dosbergs Dainis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32095/

Sekretāre

Ekmane Rudīte

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32549/

Studiju metodiķe

Ermuša Anita

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/183/

Docents

Dr. sc. comp.

Freivalds Kārlis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32605/

Profesors

Dr. habil. math.

Freivalds Rūsiņš Mārtiņš

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32368/

Asociētais profesors

Dr. sc. comp.

Ikaunieks Ēvalds

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33384/

Pasniedzējs

Iljins Jānis

http://www.df.lu.lv/index.php?id=17678

Docente

Dr. sc. comp.

Kalniņa Elīna

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33424/

Profesors

Dr. habil. sc. comp

Kalniņš Audris

http://www.df.lu.lv/darbinieki/karnitis-edvins/

Privātdocents

Profesors

Dr. sc. ing.

Karnītis Edvīns

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/21610/

Profesors

Dr. sc. comp.

Karnītis Ģirts

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33425/

Asoc. profesors emeritus

Dr. sc. comp.

Ķikusts Paulis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/7922/

Docents

Dr. sc. comp.

Kravcevs Maksims

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33718/

Pasniedzēja

Kriķe Rudīte

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/479940/

Docents

Dr. phil.

Kriķis Mārtiņš

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/106018/

Asociētā profesore

Dr. sc. comp.

Lāce Lelde

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33396/

Laboratorijas vadītājs

Medvedis Inga

http://www.df.lu.lv/darbinieki/mikelsons-juris/

Profesors emeritus

Dr. phys.

Miķelsons Juris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/160596/

Projekta administratore

Mileika Dace

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/53547/

Pasniedzēja

Dr. sc. comp.

Murāne Ilze

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32568/

Prodekāne, profesore

Dr. sc. comp.

Niedrīte Laila

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32137/

Docents

Dr. sc. comp.

Niedrītis Aivars

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32512/

Profesors

Dr. math.

Podnieks Kārlis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/363649/

Sabiedrisko attiecību

speciāliste

Poļakova Jeļena

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/57562/

Docents

Dr. sc. comp.

Rauhvargers Krišs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/123877/

Docents

Dr. sc. comp.

Rencis Edgars

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32107/

Datortīkla administrators

Rūmnieks Rihards

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32110/

Profesors

Dr. sc. comp.

Seļāvo Leo

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/44737/

Viesprofesore,

BTH, Zviedrija

Dr. sc. comp.

Šmite Darja

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/42524/

Profesors

Dr. sc. comp.

Smotrovs Juris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/101218/

Docente

Dr. sc. comp.

Solodovņikova Darja

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/84177/

Docents

Dr. sc. comp.

Šostaks Agris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32138/

Vecākā metodiķe

Sproģe Ārija

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/265897/

Pasniedzējs

Strods Elmārs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/107/

Docents

Dr. sc. comp.

Trukšāns Leo

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32492/

Asociētais profesors

Dr. sc. comp.

Vēzis Viesturs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33458/

Profesors

Dr. sc. comp.

Vīksna Juris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32555/

Profesors

Dr. sc. comp.

Vītiņš Māris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/53/

Asociētais profesors

Dr. sc. comp.

Zuters Jānis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/34180/

Docente

Dr. sc. comp.

Bičevska Zane

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/149423/

Datora operatore

Šica-Mikaljūna Sintija

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/56139/

Pētnieks

Dr. sc. comp.

Kravčenko Dmitrijs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/127774/

Pasniedzējs

Rikačovs Sergejs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/82790/
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/316262/

Zinātniskā asistente

Šteinberga Līva

http://www.df.lu.lv/darbinieki/greitans-modris/

Doktora darba vadītājs

Dr. sc. comp.

Greitāns Modris

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/94524/

Docents

Dr. sc. administr.

Gorbāns Imants

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33401/

Asociētais profesors

Dr. sc. comp.

Straujums Uldis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/424850/

Asociētā profesore

Dr. art.

Zariņa Solvita

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/175037/

Pētnieks

Dr. sc. comp.

Belovs Aleksandrs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/23015/

Docents

Dr. sc. comp.

Bojārs Uldis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/314832/

Pētnieks

Iraids Jānis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/80977/

Pētnieks

Dr. sc. comp.

Nahimovs Nikolajs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/103955/

Zinātniskais asistents

Ozols Raitis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/323804/

Pasniedzējs

Ruskuls Rinalds

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/28f890594cb9592a8f3ef954403bfb13/

Viespētnieks

Dr. phys.

Rai Ashutosh


Docents

Dr. sc. comp.

Kozlovičs Sergejs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/1cb943e0f5f54705e699630e25e4b5f4/

Viespētnieks

Dr. phys.

Wong Thomas Giechaung


Viesprofesors, PhD

(VDU, Lietuva)

Fomins Vladislavs

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/3c7276ee247185e06348816d8a4006cb/

Pētnieks

Balodis Kaspars

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/a652828022bc76f5acc242297e253c75/

Docents

Dr. sc. comp.

Sudars Kaspars

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/4cc2e502ff3f5199c7296ec5077a1a1b/

Pētnieks

Āriņš Agnis


Programmēšanas

inženieris

Balodis Mārtiņš

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/55cb235d5f7417e50ef9daed16f37c3d/

Pētniece

Dr. sc. comp.

Ilziņa Ilze Irēna

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/526a88e4fa2a0eaeab57de619475fbee/
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/c6e5cb7c1adf1141f8ce2410661f3948/

Asociētais viesprofesors,

KTH, Zviedrija, Dr.

Šneiders ĒriksViespētniece

Dr. sc. comp.

Raqueline Azevedo Medeiros Santos

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/6ffa065c00351edc401ca6f73241855d/

Profesore

Dr. sc. comp.

Skadiņa Inguna

 

Docētāji no citām fakultātēm

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33373/

Profesore

Dr. math.

Bula Inese

http://www.df.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33169/
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33510/
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/13812/
http://www.df.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/91676/

Docents

Dr. phys.

Driķis Ivars

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32977/
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/33003/
http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/86a2cd9c81622bc127010daa5acce587/
http://www.szf.lu.lv/apraksts/pasniedzeji/socialo-zinatnu-fakultate/pasniedzejs/t/25589/

Pasniedzēja

Brice Līva

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/73f715c6cc2b110fc67503ba813f7f0e/

Asociētais profesors

Dr. phil.

Šķilters Jurģis

http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/0390d17683e77e7e9d8c923134b1f5a1/

Profesore

Dr. oec.

Bāliņa Signe

Darbinieku apbalvojumi

 

Triju Zvaigžņu ordenis

Jānis Visvaldis Bārzdiņš – ordeņa komandieris
Māris Vītiņš – ordeņa kavalieris
Juris Borzovs - ordeņa komandieris

 

Atzinības krusts

Guntis Arnicāns – ordeņa komandieris
Jānis Bičevskis – ordeņa komandieris
Edvīns Karnītis – ordeņa komandieris

 

Eižena Āriņa vārda balva, ko piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu un AS Exigen Services Latvia

Audris Kalniņš

 

1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

Māris Vītiņš
Rihards Rūmnieks

 

Academia Europaea

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds – īstenais loceklis

 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Īstenie locekļi

Andris Ambainis
Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Rūsiņš Mārtiņš Freivalds

Korespondētājlocekļi

Guntis Bārzdiņš
Juris Borzovs
Audris Kalniņš
Kārlis Čerāns
Guntis Arnicāns

Goda doktori

Jānis Bičevskis
Edvīns Karnītis
Ilze Irēna Ilziņa

Lielā medaļa

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds
Andris Ambainis

 

Ministru kabineta balva

Mārtiņš Opmanis
Juris Smotrovs
Māris Vītiņš

 

Ministru kabineta Atzinības raksts

Jānis Bičevskis
Guntis Arnicāns
Uldis Straujums

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts

Juris Borzovs
Aivars Niedrītis

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts

Juris Borzovs
Kārlis Podnieks

 

Satiksmes ministrijas Atzinības raksts

Juris Borzovs

 

Īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās Atzinības raksts

Juris Borzovs

 

Ata Kronvalda balva

Māris Vītiņš

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas balva „Platīna pele”

Juris Borzovs

 

Eižena Āriņa vārda balva, ko piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu un AS Exigen Services Latvia 

Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Vilnis Detlovs
Rūsiņš Mārtiņš Freivalds
Andris Ambainis 

 

Apbalvojums "Zelta Pūce", ko piešķir AS "Grindeks" fonds "Zinātnes un izglītības atbalstam" sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

Guntis Bārzdiņš

 

LU balva par sasniegumiem zinātnē - par zinātniskās skolas izveidošanu

Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Rūsiņš Mārtiņš Freivalds
Jānis Bičevskis

 

LU ģerboņa sudraba nozīmīte un rektora Atzinības raksts

Guntis Arnicāns
Guntis Bārzdiņš
Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Jānis Bičevskis
Juris Borzovs
Ingrīda Cinkmane
Ēvalds Ikaunieks
Audris Kalniņš
Inga Medvedis
Laila Niedrīte
Kārlis Podnieks
Dzidra Reidzāne
Rihards Rūmnieks
Uldis Straujums

 

LU rektora Atzinības raksts

Guntis Arnicāns
Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Jānis Bičevskis
Juris Borzovs
Rudīte Ekmane
Ēvalds Ikaunieks
Inga Medvedis
Laila Niedrīte
Aivars Niedrītis
Laila Niedrīte
Jeļena Poļakova
Ārija Sproģe
Viesturs Vēzis

 

LU rektora pateicība

Ella Arša
Guntis Arnicāns
Vineta Arnicāne
Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Jānis Bičevskis
Juris Borzovs
Rudīte Ekmane
Iveta Gultniece
Ēvalds Ikaunieks
Audris Kalniņš
Natālija Kozmina
Rudīte Kriķe
Paulis Ķikusts
Inga Medvedis
Aivars Niedrītis
Kārlis Podnieks
Dzidra Reidzāne
Rihards Rūmnieks
Darja Solodovņikova
Ārija Sproģe
Uldis Straujums
Māris Vītiņš
Jeļena Poļakova

 

Latvijas Universitātes apbalvojums „Gada darbinieks” 

Inga Medvedis

 

LU direktora pateicība

Juris Borzovs

 

Fakultātes dekāna pateicība

Guntis Arnicāns
Jānis Iljins
Inga Medvedis
Ilvars Mizniks
Jeļena Poļakova
Dzidra Reidzāne
Leo Seļāvo
Māris Vītiņš
Jānis Zuters